Talen mindre än tio
Från additionen till subtraktionen
 
Arbeta färdig övningarna och studera sambandet mellan de.
Sambandet mellan additionen och subtraktionen

Addition
Summa eller

Subtraktion

Differens

5 + = 9 a 9 5 =
4 4
4 + = 7  a 7 4 =
3 3
2 + = 9 a 9 2 =
7 7
3 + = 8 a 8 3 =
5 5
2 + = 5 a 5 2 =
3 3
3 + = 9 _ 9 3 =
6 6
Fortsätt att studera nästa sidan! _