Talen mindre än tio
Övning 1

Skriv den okända termen!

Addition

Den okända termen

Summan
0 + = 9 9
+ 2 = 3 1
+ 3 = 8 5
0 + = 0 0
7 + = 8 1
+ 2 = 7 5
2 + = 2 0
+ 6 = 9 3
4 + = 5 1
+ 3 = 7 4
6 + = 6 0
+ 5 = 7 2
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!