Talen mindre än tio
Hitta den okända termen!
Vilken term fattas för att ge summan?

Addition
Term + Okända
termen
= Summan
1 + = 3 2
3 + = 4 1
2 + = 7 5
1 + = 5 4
3 + = 8 5
1 + = 9 8
2 + = 8 6
3 + = 9 6
2 + = 2 0
1 + = 8 7
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!