Talen mindre än tio
Övning 1
Skriv summan!
Addition Summa
0 + 9 = 9
1 + 2 = 3
5 + 3 = 8
0 + 0 = 0
7 + 1 = 8
5 + 2 = 7
2 + 0 = 2
3 + 6 = 9
4 + 1 = 5
4 + 3 = 7
6 + 0 = 6
2 + 5 = 7
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!