Talen mindre än tio
Additiva kombinationer som bildar
a) Vilken term kan du addera med 1 för att få 3?
1 + = 3
2
Skriv kombinationen på annat sätt:
2 + = 3
1
Du kan säga att:
1 + 2 = 2 + 1

Eller hur?
b) Vilken term kan du addera till 3 för att få 3?
3 + = 3
0
Skriv kombinationen på annat sätt:
+ = 3
0 + 3

Man säger att:

=
3 + 0 0 + 3
Sammanfattning
Man skriver i ordning alla additiva kombinationer som bildar 3:
0 + 3
1 + 2
2 + 1
3 + 0
De antal additiva kombinationer för talet tre är 4.
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!