K0NTAKT
Presentation
Presentation av Mary Marin, grundare av Maspa
Jag föddes i Peru 1942. Som barn tyckte jag att matematik var svårt och förstod inte lärarnas förklaringar. Vad jag däremot förstod, var att matematik var mycket viktigt, så jag lärde mig det på egen hand. Då upptäckte jag var någonstans missförstånden i lärarnas förklaringar uppstod. Det gjorde mig ännu mer intresserad av matematik och pedagogik och jag kände att jag ville hjälpa andra med samma problem.
Jag utbildade mig på lärarhögskolan i Peru och 1972 skrev och presenterade jag en avhandling, som gick ut på att skapa konkret material för att abstrahera matematiska begrepp.
Under en tid arbetade jag deltog i ett speciellt program, PRONAMEC (samarbete mellan Perus regering och UNESCO), vars syfte var att förbättra undervisningen av de vetenskapliga ämnena.
Därefter arbetade på matematikavdelningen på det forskningspedagogiska institutet INIDE .
1976 flyttade jag till Sverige. Mitt största intresse var att se hur matematikundervisningen bedrevs i Sverige. Redan från början konstaterade jag att man koncentrerade på att barnen skulle lära sig multiplikationstabellen med mera utantill, i stället för att lära dem logik, att resonera och att tänka.
Under mina år i Sverige har jag arbetat med elever, ända från grundskolan till gymnasiet, som har haft svårigheter med matematik. Samtidigt har jag studerat exakt vad det är som gör att eleverna tycker att det är svårt med matematik. Jag har även utbildat lärare i matematisk metodik och har lett flera projekt inom matematikundervisningen i både Peru och Sverige.
Jag har skapat Maspa i syfte att hjälpa personer som tycker att det är svårt att lära sig matematik. Här kan man på ett metodiskt och pedagogiskt sätt utveckla sina matematiska kunskaper.
Du är varmt välkommen att kontakta mig, om du vill veta mer eller om du undrar något.
Jag hoppas att du har glädje av Maspa.
Hälsningar
Mary Marin
Om du vill kontakta mig och ge dina synpunter:
marineperalta@hotmail.com
Tack för hjälpen!