INLEDNING
Är det svårt att lära sig matematik?
Är du en person som har lätt för att lära dig olika ämnen, men inte matematik?
Har du funderat över varför det är så? Det finns en förklaring för det.
Kanske fick du i ett tidigt stadium
lära dig matematik genom andras metoder och tips, i stället för att komma på dina egna.
lära dig utantill i stället för att lära dig att tänka, resonera och ifrågasätta.
En intressant upptäckt visar hur mycket man kommer ihåg
1/5 av vad man hör
2/5 av vad man ser
3/5 av vad man gör
5/5 av vad man UPPTÄCKER!
Om du själv kommer fram till svaret och upptäckterna, upplever lust och glädje i att lära
dig och du får lättare att komma ihåg.
Det finns många studier som beskriver hur man kan göra inlärningsprocesser mer
lättbegripliga och stimulerande och hur det påverkar personer. Studierna visar att man
befäster kunskapen snabbare och bättre om man lär sig att hitta sambandet mellan olika
delar av ämnet, jämfört med om man lär sig formler utantill.
Om du:
är aktiv i din inlärningsprocess,
försöker hitta sambandet mellan olika övningar, problemlösningar, begrepp mm
är nyfiken och vill lära dig att lösa övningar och problem på flera olika sätt,
eller själv vill komma fram till lösningar.
Då har du stora förutsättningar för att lära dig matematik, och framför allt kommer du
att lära dig att resonera och tänka logiskt.

PROGRAMMET
PRESENTATION
INFORMATION
 

SYNPUNKTER
 
MATEMATIK
UTVECKLINGSSCHEMA