Information
För att använda programmet
Det är nödvändigt att du bekantar dig med symbolerna som används i programmet.
Symbol Betydelse
Länk till teman eller till viktig information.
Nu vet du.
Här kan du kontrollera dina svar. Ställ markören i den "tomma" rutan. Håll vänstra musknappen nedtryckt och dra med musen. Nu syns det rätta svaret! Prova:
Du kan arbeta i ett räknehäfte eller i textfältet.
Information, observationer eller slutsatser som du kan anteckna i ditt häfte.
Du hittar på egna övningar och tränar själv.
Sudda bort det som du har skrivit.
Kom ihåg att klicka på knappen innan du går till nästa sida!
Här gäller att lära dig matematiken för att använda dina kuskaper att lösa dina vardagliga problem eller förbereda dig till högre studier. Om vissa fakta inte är aktuella, t. ex. priset på varorna, ersätter du med det som är aktuellt.
Lösningar som finns i programmet är bara förslag. Jag önskar att du hittar ditt eget sätt att lösa uppgifterna.
Du behöver alltid ha
stor vilja
och
 tid att tänka!
Det är bra att du har någon
att prata med,
att byta dina tankar och reflexioner,
att diskutera dina lösningar.