Matematik III
1. Faktorer av ett tal

Tema
Antal
sidor
Faktorer av talen > 20 (1) 9
Faktorer av talen > 20 (2) 10

Sammanfattning

1
Faktorer av telet tjugo 1

Faktorer av talen 21 - 40 8
Faktorer av talen 41 - 60 7
  Faktorer av talen 61 - 80 7
Faktorer av talen 81 - 100 7
Total   50
2. Delbarhet

Tema
Antal
sidor
Delbarhet med 2 4
Ddelbarhet med 4 4
Delbarhet med 8 4
Ddelbarhet med 3 4
Ddelbarhet med 6 4
Delbarhet med 5 4
Delbarhet med 10 4
Delbarhet med 9 4
Total   32
   

Tema
Antal
sidor
3. Från multiplikation till division
Primtal och sammansatta tal 3
Utveckla ett tal i primfaktorer 10
Den okända faktorn i en produkt 13
Från den okända faktorn till kvoten 3
Kvoten i divisionen 9
Metoder för att hitta kvoten 5
Övningar 14
Divisionens algoritm 8
Divisions övningar 18
Total   79

Tema
Antal
sidor
  4. Från faktorer till potens
Den Största Gemensamma Faktor 5
Övningar 2
Den Minsta Gemensamma Multipeln 5
Övningar 2
Distributiva lagen - Multiplicera in 7
Distributiva lagen- Bryta ut 5
Från faktorer till potensen 3
Potens - Potens av en summa 11
Vetgirigheter 8
Total 48