Matematik II
Multiplikations tabbell är nyckel kunskap för att fortsätta lära sig matemtiken.
Förberedelse för att bygga upp tabellerna
Att träna skicklighet och snabbhet
Dubblera ett tal 10
Övningar 7
Halvera ett tal 18
Övningar 6
Extra övningar 7
Antal sidor: 48
Övningar 6
Övningar 6
Prov 1
Vetgirigheter 1 5
Vetgirigheter 2 4

 Antal sidor: 22
   

Att bygga upp multiplikationtabellerna

8:an, 4:an och 2:ans tabell 7
Övningar 6
10:an och 5:ans tabell 5
Övningar 4
3:an och 6:ans tabell 6
Övningar 5
0:ans tabell 1
9:ans tabell 2
Övningar 2
7: ans tabell 4
Träning 1 8
Träning 2 5
 Antal sidor: 78