Matematik I
 
Addition och subtraktion med tal till 10
Additon och subtraktion med tal mellan 20 och 100
Additiva kmbinationer 10
Övningar 5
Den ökända addenden 2
Övningar 10
Från additionen till subtraktionen 3
Övningar 5
Additiva kombinationer av 10 2
Den okända addenden 3
Från additionen till subtraktionen 6
Övningar 10
Total:   56 s.
Additiva kombinationer 1 6
Additiva kombinationer 2

5
Övningar 4
Den okända addenden 5
Subtraktionen

8
Ovningar 1 6
Övningar 2

6
Talet 100 8
Från additionen till subtraktionen 2
Subtraktionen - Övningar

8
Total:   58 s.
 
Addition och subtraktion med tal mellan
10 och 20
Addition och subtraktion med tal större
än 100
Additiva kombinationer 4
Övningar

9
Den okända addenden - subtraktion 4
Övningar 1

8
Övningar 2 9
Additiva kombinationer av 20 5
Den okända addenden

2
Från additionen till subtraktionen 4
Övningar

2
 Total:  41 s.
Addition 7
Övningar 1

4
Övningar 2 4
Subtraktion

6
Övningar1 3
Övningar 2

3
Extra övningar 2
Rolig matte 1 2
Rolig matte 2

2
Total: 33 s.