INNEHÅLL
Del I Del II
Del III Del IV
Inledning
Information
¡Obs!
Använd inte det här programmet för att tävla med andra
användare.
----------------------------------------------------------------------
Du behöver ha en annan person att prata med.
 Berätta vad du lär dig, dina upplevelser.
 Fråga och reflektera över det du lärt dig.